วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พิธีเปิดอาคารวิทยุโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์ (KKTV) 30 มีนาคม 2556

พิธีเปิดอาคารวิทยุโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์ (อาคาร KKTV) โดยคุณศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานเปิดอาคารโทรทัศน์โรงเรียน KKTV เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556

ในปี 2555 ผู้อำนวยการวรรณกิจ  อินทรประพงศ์ได้เจรจาขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจนคุณศรีวรรณ   เกียรติสุรนนท์  บริจาคเงิน พัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ  หนึ่งในการบริจาค  คือ บริจาคสร้างอาคาร KKTV  จำนวนเงินจำนวน 1,300,000 ล้านบาท